İK SÜREÇLERİ UZMANLIK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI  : Katılımcıların, temel insan kaynakları süreçleri konusunda sistem kurabilecek şekilde uzmanlık  düzeyinde yetkinliklerini geliştirmektir. 

EĞİTİM YÖNTEMİ          :   Eğitim modülleri iki aşamalıdır : 
·        Seminer   : Konuların teorik altyapısının uygulamadan örneklerle aktarılmasıdır.
·         Atölye çalışmaları : Program süresince yapılacak uygulamalı çalışmalardır. 

PROGRAMIN SÜRESİ    :   10 Gün (09:00-17:00) (Cumartesi-Pazar)

KATILIMCI PROFİLİ :  İnsan kaynakları yönetici ve uzmanları*  

* Bu programdan fayda sağlamak için;

·         İnsan kaynakları alanında çalışıyor/çalışmış olmak veya
·         Daha once bir İK sertifika programına katılmış olmak veya
·         En azından İK stajı yapmış olmak gerekiyor.

Yeni mezunlara ve İK alanında hiç bir bilgi/tecrübesi olmayanlara önerilmez. 

KATILIMCI SAYISI:  Programın kontenjanı 8 katılımcıdır. 

EĞİTİMCİ / MODERATÖR :  Dr.M.Cemil Özden 

PROGRAMIN YERİ :   McOzden Eğitim Salonu – Suadiye / İSTANBUL  

PROGRAM TARİHLERİ :   

·         1. Hafta – İş analizleri ve İK planlama

·         2. Hafta – İşe alım ve görüşme teknikleri

·         3. Hafta  – Performans Yönetimi

·         4. Hafta  – Eğitim Yönetimi

·         5. Hafta  – Ücret Yönetimi

PROGRAM ÜCRETİ:   2.000 TL + KDV *

Yukarıdaki ücrete dahil olan hizmetler

ü  Kahve aralarında yapılacak ikramlar
ü  Eğitim notları
ü  Uygulama örnekleri
ü  "İK Şapkalı Yönetici" kitabı
ü  Temel İK Süreçleri Uzmanlık sertifikası ve transkript

Yukarıdaki ücrete dahil olmayan hizmetler

ü  Öğle yemeği

BAŞVURU VE KAYIT:   

Programa başvuru için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine e-mail göndermeniz yeterlidir. Size gönderilecek formu doldurmanız ile ön kaydınız, eğitim ücretinin ödenmesi ile kesin kaydınız alınır. Kontenjanın doldurulmasında kesin kayıt sırası dikkate alınır.

* Modüllere ayrı ayrı katılmak mümkündür.

2 günlük her bir modülün katılım ücreti 500 TL + KDV’dir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

1.    MODÜL : İŞ ANALİZLERİ VE İK PLANLAMASI 

Amacı  ve hedefleri 

Katılımcıları İK planlaması, iş analizleri, norm kadro ve personel ihtiyacının belirlenmesi hakkında bilgilendirerek bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir. Hedefleri :
·         İK planlamasının organizasyonlar için önemini kavramak
·         İK planlaması için gerekli analizleri öğrenmek, uygulayabilmek
·         Organizasyonun bugünkü ve gelecekteki personel ihtiyaçlarını belirleyebilmek 

Seminer konuları

ü  Temel kavramlar  • IKP’nın tanımı ve önemi  • İKP’na etki eden faktörler • İKP’da temel analizler   • Personel ihtiyacı çeşitleri   
ü   İş analizleri  • Önemi ve kullanım alanları  • İş analiz yöntemleri • İş analizinde yapılan temel hatalar 
ü  İş tanımları ve gereklilikleri • Kapsamı  • Kullanım alanları  • Organizasyon şemaları ile ilişkisi  • Prosedür ve talimatlarla ilişkisi    
ü   İş yükü analizleri ve norm kadro • İş yükü analizlerinin niteliği ve önemi  • Analizler ve norm kadro 
ü   Diğer analizler • Devamsızlık analizleri  • Personel devir hızı analizleri • Firma trendleri /hedefleri   • İK profil analizleri  
ü  Personel ihtiyacının belirlenmesi • Genel çerçeve  • Mevcut personel ihtiyacının belirlenmesi  • Gelecekteki personel ihtiyacının belirlenmesi • İK planlaması ve organizasyonel yedekleme 

Atölye çalışmaları 

€   İş analizi proje planlaması
€   İş analizi ve görüşme planlaması
€   İş analiz formu ve uygulama    
€   Rutin işler için iş yükü analizi uygulaması    
€   Rutin olmayan için iş yükü analizi uygulaması    
€   Personel ihtiyacı belirleme uygulaması
€   Personel bütçesi hazırlama   

2.    MODÜL: İŞE ALIM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ 

Amacı  ve hedefleri 

Katılımcıları işe alım sistemleri, aşamaları ve görüşme teknikleri konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile işe alım prosedürünü yazabilecek şekilde bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.
·         İşe alım sürecinin İK yönetimindeki önemini algılamak
·         İşe alım sistemleri ve aşamalarını öğrenmek
·         Görüşme çeşit, yöntem ve aşamalarını öğrenmek
·         Görüşme becerilerini artırmak
·         İşe alım sistemini kurabilecek yetkinliği kazanmak 

Seminer konuları

ü  İşe alım sistemi  ve önemi • Temel İK süreçleri ve işe alımla ilişkileri • İşe alım sürecinin etkinliği ve ölçümü • Etkin işe alım sürecinin yararları Personel gereksiniminin belirlenmesi• Aday kaynakları • Aday sağlama yolları • Personel seçim sistemi
ü  İşe alım öncesi yapılacak hazırlıklar  • İş başvuru formunun tasarlanması • İş profilinin çıkarılması • Personel istek formunun doldurulması ve onaylanması • Seçim yönteminin belirlenmesi • İş duyurusunun yapılması: yöntemler ve dikkat edilecek noktalar
ü  İşe alım aşamaları  • Başvuruların kabulu ve başvuru yönetimi • Ön inceleme • Sınav/test uygulaması • Öngörüşme • Seçim görüşmeleri • Referans araştırma • Seçim kararı ve iş teklifi • İşe başlatma ve oryantasyon
ü  İşe alım görüşmeleri  • Görüşmenin niteliği ve amaçları  • Görüşme çeşitleri      • Görüşme yöntemleri  • Yapılandırılmış görüşme ve önemi  • Görüşmeye hazırlık ve önemi  • Görüşme ortamının nitelikleri ve hazırlanması  • Görüşmelerdeki soru tipleri 
ü  Görüşme aşamaları  • Görüşmeye başlama  • Görüşmenin sürdürülmesi : kişilik özellikleri, deneyim ve niteliklerin araştırılması • Görüşmenin bitirilmesi  • Değerlendirme kriterleri            • Görüşme sonrası yapılacaklar 
ü  İşe alım prosedürü  • Politika,soru,süreç ilişkisi • Politika hiyerarşisi • İşe alım politikası • Prosedür yazım tekniği         

Atölye çalışmaları 

€   İşe alım sürecinde temel sorular 
€   İşe alım sürecinin tasarımı
€   İşe alımda sürecinde kullanılabilecek formlar
€   Öngörüşme uygulamaları
€   Referans araştırma uygulaması
€   İşe alım prosedürü yapılandırma   

3.    MODÜL: PERFORMANS YÖNETİMİ 

Amacı  ve hedefleri 

Katılımcıları, performans yönetimi kavramı ve değerlendirme sistemleri konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile performans değerlendirme prosedürünü yazabilecek şekilde bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.
·         Performans yönetimini şirket için önemini algılamak
·         Performans yönetiminde hedef ve yetkinliklerin rolünü öğrenmek
·         Performans görüşmelerini başarıyla yürütebilmek
·         Performans sistemini kurabilecek ve yürütebilecek yetkinliği kazanmak  

Seminer konuları

ü  Temel kavramlar  • Performans yönetimi ve değerlendirmesinin amaçları • Yönetici, çalışan ve işletme için yararları • Şirket-takım-birey performansı ilişkisi ve yansımaları • Performans yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri • Performans yönetimi ve kurumsal değişim
ü  Performans yönetimi ve hedefler • Hedef belirleme ve roller • Hedef entegrasyonu ve kurumsal hedeflerin indirgenmesi • İyi bir hedefin özellikleri, SMART tekniği ve ölçeklendirme • Hedef türleri ve hedeflerin ağırlıklandırması • Rutin görevler ve hedef belirlemede zorluklar  • Hedef izleme/performans yönetimi ilişkisi 
ü  Performans yönetimi ve yetkinlikler  • Yetkinlikler ve türleri • Yetkinliklerin belirlenmesi        • Ölçeklendirme ve ağırlıklandırma sorunu • Fonksiyon/ personel gruplarına göre hedef/yetkinliklerin ağırlıklandırılması 
ü  Performans değerlendirme (PD) sistemi • Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri  •  Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar • PD kapsamının , değerlendirici ve değerlendirilenlerin belirlenmesi • PD kriterlerinin belirlenmesi •  PD sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve denetimi •  Sistem eğitimleri ve çalışan desteği 
ü  Performans görüşmeleri ve sonuçları • Görüşmenin niteliği ve amaçları • Görüşmeye hazırlık, yürütülmesi ve sonuçlandırılması • Görüşmelerde dikkat edilecek noktalar • Performans yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlar • Temel değerlendirme hataları • Geribildirimin önemi ve şekli  • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi • Kariyer yönetimi, yönetici geliştirme ve örgütsel yedekleme • Performansın ödüllendirilmesi • Yetersiz performans ve performans geliştirme    

Atölye çalışmaları 

€   Performans yönetimi proje planlaması ve detaylı zaman planlaması örneği
€   Performans değerlendirmeye yönelik iş analizi
€   Temel performans göstergeleri
€   Yetkinlik havuzu oluşturma ve yetkinlik anketi
€   Performans yönetimi sürecinde temel sorular
€   Performans yönetimi esasları
€   Performans değerlendirme formları
€   Performans yönetimi prosedürü yapılandırma  

4.    MODÜL :  EĞİTİM YÖNETİMİ 

Amacı  ve hedefleri 

Katılımcıları, eğitim kavramı ve eğitim gereksinimlerin belirlenmesi, dış kaynaklardan yararlanma ve şirket içi eğitim sisteminin geliştirilmesi konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile eğitim prosedürünü yazabilecek şekilde bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.  
·         Eğitim kavramını ve birey/şirketler için önemini algılamak
·         Eğitim gereksinimlerini belirleyebilmek ve bütçesini hazırlayabilmek
·         Eğitimde dış kaynaklardan etkin olarak yararlanmayı öğrenmek
·         Eğitimde iç kaynaklardan etkin olarak yararlanabilmek ve şirket içi eğitim sistemini kurabilmek
·         Eğitim politikasını geliştirebilecek ve sistemini kurabilecek yetkinliği kazanmak  

Seminer konuları

ü  Temel Kavramlar  • Yeni ekonominin getirdikleri  • Yaşamboyu öğrenme  • Eğitim kavramı ve amaçları • Eğitim yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri    • Eğitim türleri ve öğrenme süreçleri   •  Eğitim yönetiminin işletme performansına etkisi • Eğitim politikası
ü  Eğitim planlaması • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi  • Eğitim takvimi hazırlama Eğitim bütçesinin hazırlanması
ü  Şirket içi eğitim sisteminin kurulması  •Şirket içi eğitim alanlarının belirlenmesi• Eğiticilerin seçilmesi ve eğitimi     Şirketiçi eğitim prrogramlarının geliştirilmesi  
ü  Eğitim hizmetlerinde dış kaynaklardan yararlanma  Alınacak eğitimlerin niteliklerinin belirlenmesi   Eğitim kurumu araştırma •  Eğitim detaylı bilgilerinin ve teklifin alınması                  Tekliflerin değerlendirilmesi, seçim ve sözleşme  
ü  Eğitimlerin uygulanması, izlenmesi ve ölçümü  Katılımcıların seçimi ve Eğitim organizasyonu   Ölçme ve değerlendirme     Eğitim kayıtları  

Atölye çalışmaları 

€   Eğitim yönetimi sürecinde temel sorular
€   Eğitim planlama uygulaması 
€   Eğitim bütçeleme uygulaması
€   Oryantasyon programı tasarımı
€   Eğitim organizasyonu
€   Eğitim değerlendirme
€   Eğitim yönetimi prosedürü yapılandırma     

5.    MODÜL : ÜCRET YÖNETİMİ 

Amacı  ve hedefleri 

Katılımcıları iş değerleme, ücret sistemleri ve ücret yönetimi konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir.  
·         Ücret yönetiminin organizasyonlar için önemini kavramak
·         İş değerleme yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
·         Ücret sistemlerini öğrenmek ve kurabilmek   

Seminer konuları

ü  Temel kavramlar  • Ücretin tanımı ve önemi  • Ücretin belirlenmesine etki eden faktörler        • Ücret yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri  • Ücret yönetiminin işletme performansına etkisi • Şirket – Birey Dengesi
ü   İş değerlemesi     • İşin niteliği  • İş değerlemesi ve unsurları • İş değerlemesi aşamaları    
ü  İş değerleme yöntemleri    • Sıralama yöntemi  • Sınıflama yöntemi • Faktör karşılaştırma yöntemi  • Faktör-puan yöntemi • Faktör-puan örneği  
ü   Ücret yönetimi   • Farklı bakış açılarından ücret kavramı  • Ücret yönetimi – özlük işleri ilişkisi  • Performans-ücret yönetimi ilişkisi ve prim sistemleri  • Ücret politikasının belirlenmesi  
 
ü  Ücret sistemleri   • Ücret çeşitleri ve  bileşenleri  • Temel ücret sistemleri • Ücret sisteminin kurulmasının önemi ve kurumsal adalet  • Ücret araştırmalarının yapılması  • Ücret artış sistemleri  • Ücretin işverene maliyeti ve personel bütçesinin hazırlanması  
ü  Ücret sisteminin kurulması   • Ücret faktörlerini belirleme, dereceleme ve ağırlıklandırma     • Ücret skalaları, özellikleri  

Atölye çalışmaları 

€   Iş değerleme proje planlaması
€   Faktör derece ve tanımları
€   Faktör ağırlık belirleme
€   İş değerleme formu
€   İş değerleme çapraz kontrol
€   Ünvan yerleşimi
€   Ücret eğimi belirleme
€   Ücret skalası geliştirme
€   Yeni ücret skalasının uygulaması (Eylem planı hazırlama)  

McOzden İK EĞİTİMLERİ İK SÜREÇLERİ UZMANLIK PROGRAMI

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com