EĞİTİM İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim seçiminde en önemli kriterlerden biri, eğitim içeriğidir. Eğitimin ihtiyaca uygunluğunu saptamak için eğitim içeriğini doğru değerlendirmek gerekir.

Günümüzde eğitim veren kurumlar, katılımcıların ilgisini çekebilmek amacıyla eğitimlere çok farklı adlar verebilmektedir. Ancak bir eğitimin ihtiyaca uygunluğu, eğitimin isminden çok içeriği ile ilişkilidir.

Eğitimlerin içeriğini değerlendirebilmek için, öncelikle eğitim ihtiyacının iyi bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bunun için şu sorunun sorulmasında yarar vardır: Eğitimin amacı ve hedefleri nelerdir ?  Diğer bir deyişle eğitim sonunda hangi bilgi ve becerilerin kazanılması, ne tür davranış değişikliklerinin olması beklenmektedir? Özetle, eğitim ile hangi yetkinlikler geliştirilecektir?

Kuşkusuz eğitimi henüz almadan, o eğitim ile hangi yetkinliklerin ne oranda geliştirileceğini tahmin etmek çok güçtür. Bununla birlikte geliştirilmesi istenen yetkinliğin en azından bilgi boyutu hakkında, eğitimin içeriği önemli ipuçları verebilir. Bunun için de eğitimde nelerin öğrenilmek istendiğinin açıkça ortaya konması gerekir.

Bir eğitimden nelerin öğrenilmesi istendiğinin belirlenmesi için, eğitim konusu ile ilgili bir fikir sahibi olunması, bunun için de ön araştırma yapılması gereklidir. Konu ile ilgili bir iki makale okumak, varsa kitapların ilgili bölümlerini gözden geçirmek genellikle konu hakkında bir fikir verir. Böyle bir ön araştırma, eğitimin alınması sırasında da büyük yararlar sağlar.

Yapılan ön araştırma sırasında gözden geçirilen kaynaklarda yer alan konu başlıklarından özellikle öğrenilmek istenenlerden bir liste oluşturulabilir. Bu listeye, yine o konu ile ilgili, iş yaşamında karşılaştığınız sorunlar, işinizi kolaylaştıracak bilmek istediğiniz hususlar da eklenebilir. Böylece o konu ile ilgili farklı firmalar/ kurumlar tarafından sunulan eğitimlerin içeriklerini değerlendirebilecek bir kontrol listesi elde edilmiş olur.

Bu noktada karşılaşılabilecek güçlüklerden biri, eğitim içeriklerinin farklı detay düzeyinde olabilmesi, diğeri ise eğitim sürelerinin farklı olmasıdır.

Eğitim firmaları içeriklerin duyurulması konusunda farklı yöntemler izleyebilmektedir. Bazı firmalar eğitimin sadece başlığını vermekte, detaylı içerik bilgisi için firmaya ulaşılması gerekmektedir. Bunda, eğitim içerik bilgilerinin diğer firmalar tarafından taklit edilmesi kaygısının yanı sıra, ilgilenen kişide merak uyandırma ve firmaya ulaştığında daha kolay ikna edilebileceği düşüncesi de yatabilmektedir. Ancak bu durum eğitim araştıran kişiye ek bir külfet yüklemektedir. Diğer yandan eğitimin değerlendirilmesinde içerik önemli olmakla birlikte başka diğer kriterler de geçerli olacağından, içeriğin baştan verilmemesinin kopya edilme gerekçesine dayandırılması çok geçerli olmamaktadır. Bu yüzden başka bir alternatif yada önemli bir gerekçesi yoksa, içeriği baştan verilmeyen eğitimlerin değerlendirilmeye alınmaması önerilir.

Bazı firmalar eğitim içeriği olarak sadece ana konu başlıklarını, bazıları da alt başlıkları da yayınlamaktadır. Eğitim içeriği ne kadar detaylı olursa, eğitim araştıran kişinin o eğitimin içeriğini değerlendirmesi o kadar kolay olur. Eğitim firmaları açısından bakıldığında ise ana konu başlıklarını vermek daha avantajlıdır. Çünkü böylelikle hem detay düzeyinde eğitim içeriğinin diğer firmalar tarafından taklit edilmesi zorlaşır, hem de eğitim içeriği esnekleşmiş olur. Böylece eğitim araştıran kişinin ihtiyacına göre alt konu başlıklarının yer aldığı, yapılan görüşmeler ile ifade edilebilir (ve gerekirse gerçekte o konu başlığı eğitime eklenebilir). Halbuki detaylı içerik ile eğitim firması o alt konu başlıkları ile kendisini bağlamış olur ve eğitim araştıran kişinin kontrol listesinde yer alan bazı konular, detaylı eğitim içeriğinde bulunmayabilir.

Eğitim araştıran kişi için değerlendirmede avantaj, detaylı konu başlıkları olduğuna göre, sadece ana konu başlıkları belirtilmişse ne yapılmalıdır? Eğer objektif bir değerlendirme yapılmak isteniyorsa, kontrol listesindeki konular belirtilmeden, firmadan detaylı eğitim içeriği istenmelidir. Firma detaylı içerik vermeyi kabul etmiyorsa, değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

Detaylı içerikler elde edildikten sonra, kontrol listesi ile karşılaştırılmalı, en çok örtüşen eğitim üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Bu noktada çok yararlı olduğu düşünülen bir yöntem de, çevrenizde o konu ile ilgili uzmanlar varsa, eğitim içeriklerinin bir de o kişilerin görüşlerine sunulmasıdır. Aslında böyle kişiler varsa, bir kontrol listesinin hazırlanmasına bile gerek yoktur. İhtiyaçlarınızı belirterek detaylı eğitim içeriklerinin konunun uzmanı kişiler tarafından değerlendirilmesi yeterli olabilir.

Eğitim içeriğinin değerlendirilmesinde önemli konulardan biri de eğitimin süresidir. Eğitim içeriği ve süresi dengeli olmalıdır. Eğitim içeriğine göre süre uzun ise bu kaynak israfına (zaman ve eğitim maliyeti), kısa ise konuların yüzeysel işlenmesine, dolayısıyla eğitimden beklenen sonuçların alınmamasına neden olur. Kuşkusuz eğitim süresinin belirlenmesinde kullanılan eğitim yöntemlerinin de büyük rolü vardır. Uygulamalı eğitimler de sürenin daha uzun olması, kullanılan bu yöntemden kaynaklanır.

Eğitim içeriklerine göre sürelerinin değerlendirilmesi için kontrol listesi gibi pratik bir yöntem yoktur. Ancak eğitim içerikleri ve sürelerinin birlikte karşılaştırılması ile, kabaca da olsa bir fikir edinilebilir. Bu konuda da uzman kişilerin görüşlerinden yararlanmak, en doğru yol olacaktır.

McOzden İş Hukuku-Özlük işleri Eğitim Yönetimi EĞİTİM İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com