BİLİNÇLİ STAJ YAPTIRMAK

Yaz tatili yaklaşırken üniversite öğrencileri staj yeri bulma telaşı yaşar. Okulda öğrendiklerinin iş yaşamındaki uygulamalarını görmek için kimileri zorunlu, kimileri gönüllü staj yapma peşindedir.

Öğrencilere yönelik olarak yazdığım “bilinçli staj yapmak” başlıklı yazım yüzlerce yerde yayınlandı, staj dönemini başarılı bir şekilde geçirmek isteyen öğrencilerin temel başvuru kaynağı oldu.

Bilinçli staj yapma konuda epey bir aşama gösteren öğrencilere karşılık staj yaptıran işletmeler cephesinde ise değişen fazla bir şey olmadı. Birçok işletme stajyerleri bir yük ve kendilerine ayak bağı olarak görmeye devam etti. Ve ne yazık ki öğrencilere bilinçli staj yapmaları için yeterli imkan sağlanmadı.

Kuşkusuz kurumsal bazı firmalar konunun önemini algılayıp stajyerlerine oldukça gelişmiş staj programları sunmakta… Bu yazımda belirttiklerim onlara yönelik değil… Henüz stajyerlerin kendileri için ne denli önemli olduğunu algılamayan işletmelere sözüm…

Bir işletme öğrencilere bilinçli staj yaptırmakla neler kazanır :

·         Nitelikli ve uygun personel bulma: Stajyerler giriş pozisyonları için önemli bir aday kaynağıdır. Staj dönemindeki çalışmalarının izlenmesi ile bir görüşmeden elde edilebilecek bilgilerden çok daha fazlasını elde etmek mümkündür. Ayrıca stajyer işletme kültürünü de gördüğü için oryantasyon süreci de kısalır.

·         Nitelikli işgücü yetiştirme: Üniversite eğitiminde verilen bilgilerin çoğu teorik ve iş yaşamında doğrudan uygulanamıyor. İşletmeler de bundan şikayetçi, fakat öğrencinin uygulama yapabileceği staj imkanını da sağlamıyor.  İşletmeler için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan “bilinçli staj yaptırmak”la, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel de yetişmiş olacak ve uzun dönemde tüm işletmeler bundan kazançlı çıkacak.

·         Taze beyin ve bilgilerden yararlanma: Öğrencilerin henüz tecrübeleri yok ama, bilgileri çok taze, heyecanları fazla, öğrenmeye açıklar ve henüz yaratıcılıkları işletmelerin karanlık koridorlarında törpülenmemiş. Bu genç beyinler doğru yönlendirildiklerinde yeni fikirler ile beklenilenin ötesinde işletmeye katma değer sağlayabilirler.

·         İşgücü olarak yararlanma: Giderek artan rekabet ortamında işletmeler en az personel ile mümkün olan en yüksek verimi elde etmek zorundalar. Kendilerine uygulama imkanı verilecek ve stajından gerçekten bir şeyler kazanacak öğrenciler, rutin bazı işleri yaparak işletmeye katma değer yaratmaya hazırlar. Yeter ki işletme stajyerlerine işe yarar bilgiler versin, stajyerler kendilerine verilen sıradan işlerden dolayı gocunmayacaklardır.

·         Firma imajını geliştirme: Stajyerler bir aday kaynağı olarak işletmenin reklamını yaparak diğer pozisyonlar için de aday havuzunun genişlemesine neden olabilirler. Diğer yandan işletme nihai tüketiciler için ürün/hizmet sunuyorsa, stajyerler aynı zamanda işletmenin sadık bir müşterisi haline gelebilirler. Son olarak iyi bir staj programı sunan işletmeler kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirerek kamuoyunda iyi bir imaja sahip olur.

Bilinçli staj yaptırmanın başlıca yararlarını gördük. Peki işletmelerin bilinçli staj yaptırmaları neler yapmaları gerekiyor? Aslında bu sorunun cevabı insan kaynakları süreçleri ile yakından ilgili… Öncelikle stajyerleri işletme için bir yük değil, potansiyel insan kaynağı olarak görmek gerekiyor. Bu yaklaşımla ilgili tüm İK süreçleri kıyaslama yoluyla stajyerlere de uygulanabilir. Bu çerçevede yapılması gerekenler ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir :

·         Staj politikasını belirlemek: Staj yaptırmanın temel amaçlarının, ne tür pozisyonlar için hangi okul/bölüm/sınıflardan staj yaptırılacağının, stajyerlerin hangi kriterlere göre nasıl seçileceğinin, stajın kimler tarafından nasıl yürütüleceğinin ve değerlendirileceğinin, stajyerlerin haklarının ve sorumluluklarının ana hatları ile belirlenmesi gerekir.

·         Staj planlaması yapmak: Hangi birim/bölümlerde, hangi pozisyonların sorumluluğunda, hangi dönemlerde kaçar öğrenciye staj yaptırılacağı ve bu stajyerlerin temel niteliklerinin (bölüm, sınıf, yabancı dil, bilgisayar vb.) belirlenmesi staj planlamasının ilk aşamasıdır. Seçilen adayların hangi dönemlerde ve hangi bölümlerde staj yapacağının belirlenmesi ise planlamanın ikinci aşamasını oluşturur.

·         Stajyer seçim sistemini kurmak: Stajyer adaylarının ne zamana kadar, nereye, nasıl başvuru yapacağının ve gelen başvuruların kimler tarafından, ne zaman, hangi kriterlere göre ve nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesidir. 

·         Staj programlarını ve materyallerini hazırlamak: Stajyerin staj dönemi boyunca okuyacağı işletme içi kaynaklar, yapacağı faaliyetler ve işlerin gün bazında planlanmasıdır. Bu çerçevede her bir staj pozisyonu için bir staj programı ve kaynak doküman dosyasının hazırlanmasında yarar vardır.

·         Staj değerlendirme sistemi kurmak: Yapılan stajın başarısının ölçüldüğü bir değerlendirme sistemi hazırlamak ve mümkün olduğunca yazılı/uygulamalı sınavlar ile bu değerlendirmeyi desteklemekte yarar vardır. Bu değerlendirme, işletmenin stajı ciddiye aldığının bir göstergesidir. İşletmenin bu yaklaşımı karşısında stajyerin stajı ciddiye almama olasılığı yok denecek kadar azdır! Diğer yandan potansiyel aday kaynağı olarak stajyerin işe alım sürecinde bu değerlendirmelerin büyük yararı vardır.

·         Staj prosedürü hazırlamak: Yukarıda belirtilen tüm konuların sistematik bir şekilde bir prosedür içerisinde düzenlenmesi, stajın bilinçli bir şekilde yaptırılmasını teminat altına alır. Diğer yandan prosedürün tamamının firmanın web sitesinde yayınlanması ile hem bilinçli stajyerler işletmeye çekilir, hem de firmanın imajı olumlu bir şekilde bundan etkilenir: Potansiyel adaylar için bile ciddi sistemler kuran bir işletmenin, mevcut çalışanlar için oldukça gelişmiş insan kaynakları sistemlerini uyguladığı varsayılabilir.

Görüldüğü üzere bilinçli staj yaptırmak o kadar da kolay değil. Ama elde edilecek yararlar düşünüldüğünde bu zahmete değer görülüyor… Bu noktada öğrenciler için son sözlerimin bir benzerini işletmeler için de söylemek isterim : “Yaptıracaksanız, bilinçli staj yaptırın; yoksa ne işletmenize, ne de öğrenciye zaman kaybettirmeyin!”

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com