BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ NEDİR ?

Kariyer Yönetimi, bireyin kariyer planının, organizasyonun kariyer geliştirme araçları ile desteklenmesidir. Kariyer yönetimi kariyer kavramına bireysel ve kurumsal bakış açılarını bütünleştirir. Bu süreçte birey ve organizasyon karşı taraflarda değil, birbirlerini destekleyici roller üstlenirler ve her iki tarafa düşen sorumluluklar vardır.

Kariyer yönetiminde bireyin sorumlulukları ve faaliyetleri, “bireysel kariyer yönetimi” nin konusunu oluşturur.  Bireysel kariyer yönetiminde bireyin üzerine düşen sorumluluklar, birçok konuda faaliyette bulunmasını gerektirir. Bu faaliyetlerin planlanması, bu amaçla kullanılacak kaynak ve yöntemlerin organizasyonu, faaliyetlerin icra edilmesi, bireysel hedefler ve kurum beklentileri ile koordinasyonu, sonuçların değerlendirilmesi, bireysel kariyer yönetimi içinde değerlendirilir.

 

Bu açıklamalar doğrultusunda bireysel kariyer yönetimini “bireyin iş yaşamına ilişkin hedeflerini gerçekleştirmesi amacı ile gerekli faaliyetleri planlaması, organize etmesi, icra etmesi, koordinasyonu ve değerlendirmesi” olarak tanımlayabiliriz.

Bireysel kariyer yönetimi kapsamında değerlendirilen başlıca faaliyetler ise aşağıda belirtilmiştir*:

 • Bireysel vizyonu belirleme,
 • Kariyer hedeflerini belirleme,
 • Yetkinlikleri belirleme, 
 • Meslek seçimi,
 • İşe ilişkin öncelikleri belirleme,
 • İş olanaklarını araştırma,
 • Özgeçmiş hazırlama,
 • İşe başvurma ve başvuru takibi,
 • İş görüşmesi ,
 • İşe başlama ve oryantasyon,
 • Firma kültürüne uyum sağlanması,
 • Mesleki yenilikleri takip etme,
 • İş ilişkilerini yönlendirme,
 • Firmanın eğitim ve kariyer yönetimi politikalarına uygun davranışların sergilenmesi,
 • Emeklilik yaşamına hazırlık,
 • Bireysel ve kariyer hedefleri ile bulunulan noktayı gözden geçirme ve gerekli önlemleri alma.

Bu faaliyetler, çalışma yaşamı boyunca bir kaç kez tekrarlanabilir. Ancak bireysel vizyonun ve kariyer hedeflerinin belirlenmesi ile meslek seçiminin, mümkünse yüksek öğrenime başlamadan önce veya en geç çalışma yaşamının başlarında yapılması önerilir. 

Bireyin özellikle bireysel vizyonunu ve kariyer hedeflerini net olarak belirlememiş olması, yanlış meslek seçmiş olması durumunda, çalışma yaşamının hangi döneminde olursa olsun, bunları belirlemesi gerekir. Ayrıca bireyin yaşam felsefesindeki değişiklikler ya da bulunduğu noktayı gözden geçirmesi sonucunda bunların yeniden belirlenmesi mümkündür.

*Not: 2015 ve 2016 yılında yayınlanan Bireysel Kariyer Yönetimi serisi kitaplarda sözkonusu faaliyetler çeşitlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır.

McOzden İş Hukuku-Özlük işleri Kariyer Yönetimi BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ NEDİR ?

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

 • Tel: 0216 380 02 97
 • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • Web: www.mcozden.com