KARİYER KOÇLUĞU

Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetlere ilişkin tüm tutum ve davranışları, kariyeri oluşturur. Koçluk ise, kişilere veya kurumlara belirli amaç/hedeflere ulaşmalarında yardımcı olan interaktif bir süreçtir. Kariyer koçluğunu ise, kişilerin çalışma yaşamına ilişkin vizyonlarını, istek ve hedeflerini belirlemelerine, bu hedeflere ulaşmak için kendi kapasitelerinin farkındalığını yaratarak  bir eylem planı çerçevesinde geliştirmelerine yardımcı olma süreci olarak tanımlayabiliriz.

 

Kariyer koçluğu, meslek seçiminden başlayarak, iş bulma, işe uyum, mesleki gelişim ve ilerleme, iş değiştirme gibi çalışma yaşamında karşımıza çıkan durumlarda çok önemli kararları almamıza destek sağlayan bir süreçtir. Kariyer koçu bu tür kararları alırken, bize farkında olmadığımız yönlerimizi, ilgi ve isteklerimizi, kapasitemizi doğru algılayarak doğru değerlendirme yapmamızı sağlar. Sonuçta bu kararları biz alırız ve tüm sorumluluğu bize aittir. Kariyer koçu bize, kendimizi daha iyi anlamamıza ve bakış açımızın genişlemesine olanak verecek şekilde ayna tutar.

Son yıllarda kariyer koçlarına olan ilgi giderek artmaktadır. Biraz da yabancı ülkelerdeki uygulamalara paralel olarak ticarileştirilen bu kavram aslında, Türkiye İş Kurumun’un yıllardır ücretsiz olarak verdiği iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin biraz daha ambalajlanmış şeklidir.

İŞKUR web sitesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, “Kişilerin özellikleri ile mesleklerin ve işyerlerinin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslek ile ilgili eğitim olanaklarından yararlanması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmesi” olarak tanımlanıyor. Kariyer koçluğu hizmeti verildiği belirtilen birçok sitede benzer amaç ve faaliyetler, çok daha parlak ifadelerle yer alıyor.

Kariyer koçunun danışanına iyi bir hizmet verebilmesi için, koçluk beceri ve tekniklerinin yanında, istihdam piyasası ve mesleklere ilişkin bilgilere de sahip olması gerekiyor. İŞKUR bünyesinde bulunan “Meslek Bilgi Merkezleri”, meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu yerler olarak bu alandaki boşluğu büyük ölçüde dolduruyor.

İŞKUR bünyesinde hizmet veren iş ve meslek danışmanları, altyapı ve eğitim olarak oldukça nitelikli olmalarına rağmen çok az sayıda personel ve kısıtlı imkanlarla bu hizmeti verdiklerinden, danışanlarına çok fazla süre ayırma imkanları olmuyor. Bu yüzden maddi durumu uygun olanlar, kendilerine daha fazla zaman ayıran ve yakın ilgi gösteren kariyer koçlarını tercih ediyor. Ayrıca üniversitelerin kariyer merkezlerinde çalışanlar da benzer hizmetleri verebiliyor.

İŞKUR tarafından verilen iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden kimler yararlanabilir?*

·         Meslek seçme aşamasında olanlar,

·         Meslek eğitimine başlayacak olan gençler (genel lisede alan, meslek lisesinde alan ve dal seçiminde, lise sonrası eğitim programı tercihinde bilgi ve yardıma ihtiyacı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri),

·         İlk kez çalışma hayatına atılacak olanlar,

·         Uzun süreli işsizler, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizler,

·         Meslek becerilerini geliştirmek isteyenler,

·         Mesleğini veya işini değiştirmek isteyenler,

·         İş bulmakta sıkıntıları bulunan,

·         Meslek edinme veya iş seçmede güçlükleri olan

·         Mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan gençler ve yetişkinler

* Kaynak :  www.iskur.gov.tr


 KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com