GENEL MÜDÜR NE İŞ YAPAR ?

Genel müdür hiç bir iş yapmaz, daha doğrusu bizim bildiğimiz klasik işlerden hiç birini yapmaz, ama bir çok rol üstlenir.  O, bu rolleri başarılı oynarak sonuç alır. Nasıl mı ? Aşağıda örnek olarak verdiğimiz  rolleri üstlenerek :

 

·         Ekonomist’tir ;  Piyasadaki ekonomik trendleri izler, verileri analiz eder; firmanın mali/finansal durumunu analiz eder ve yorumlar.

·         Stratejist’tir : Uzun vadeli hedeflere ulaşacak yolları ve alternatiflerini kurgular.

·         Siyasetçi'dir;  Firmanın pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, müşteri ve kamu oyu beklentileri arasında denge kurar.

·         Kapitalist’tir; Firmanın varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için karlılığı ve sermaye birikimini sağlar.

·         Yatırımcı’dır; Firmanın finansal analizlerini yapar ve varlıklarını en etkin şekilde değerlendirir.

·         Lider’dir; Ekibini  motiive eder, yönlendiririr.

·         Yönetici'dir; Gerektiğinde ekibinin”rol”lerinin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar.

·         Koç’tur; Ekibine vizyon verir ve  geliştirir. Bilgi birikimini, aldığı dersleri ve tecrübelerini paylaşır.

·         Reformist’tir; organizasyonun tüm fonksiyonları ile ilgili sürekli gelişim ve değişimi yönlendirir, organize eder.

·         Diplomat’tır; Kamuoyunda, firmanın uluslarası ilişkilerinde, mesleki organizasyonlarda, kamu yönetimi olan ilişkilerde  firmanın yüzünü temsil eder.

·         Asker’dir; Disiplinlidir, savaşçıdır, zor koşullarda yılmaksızın çalışır, krizleri soğukkanlılıkla yönetir.

·         Üretici’dir; Firmanın faaliyet gösterdiği alanın  çıktılarının en etkin ve verimli bir şekilde üretilmesini sağlar.

·         Kaliteci'dir : Firmanın ürünlerinin müşteri beklentilerine uygunluğunu sağlar.

·         Satınalmacı'dır ;  Mal ve hizmet  girdilerinin niteliklerini, önemini ve en uygun şekilde tedarik etme yöntemlerini bilir.

·         Satıcı’dır; Firmasının, ekibinin ve kendisinin ürünlerini en iyi şekilde sunar, talep yaratır ve kabulünü sağlar.

·         Bilişimci’dir; “Bilgi”yi anlar ve yönetir, bilgi teknolojiilerini izler ve kullanır.

·         Bütçeci’dir; Firmanının hedeflerini parasal hedeflere dönüştürür ve ulaşılmasını takip eder.

·         Muhasebe'cidir;  Muhasebe ilkelerini bilir, Fayda/ maliyet analizini yapar, herşeyin “muhasebesi”ni eder.

·         Denetçi’dir; Ekibinin hedeflerine ne olçüde ulaştığını ve “nasıl” ulaştığını izler, değerlendirir.

·         Hukukçu’dur; Firmanın faaliyetlerininin mevzuata uygunluğunun  ve yasal yükümlülük-lerinin yerine getirilmesini sağlar.

·         Operatör’dür; Az sayıda da olsa kendisine delege ettiği işleri en iyi şekilde yürütür.

Tüm bu rolleri üstlenebilmek için  ise, aşağıda örnekleri verilen bir çok niteliğe sahip olmak gerekir.

·         Vizyoner’dir; Geleceği hayal eder ve görür, hayallerini resmeder (canlandırır) ve hayaline ekibini ortak eder.

·         Müşteri Odaklı’dır; Organizasyonun diğer üyeleri gibi varlık nedeninin ve başarısının  müşteri beklentilerinin tam tatmini olduğunu özümser.

·         Güvenilir’dir; Yaptığı işlerin, verdiği kararların içtenliğine ve doğruluğuna tüm paydaşlar inanır.

·         Sorumlu’dur; Tüm paydaşlara, topluma, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarını bilir. Kararlarının ve faaliyetlerinin sorumluğunu hisseder ve üstlenir.

·         Tecrübeli’dir; Aynı veya benzer sektörde çalışmıştır, ya da “iş”in işleyişini bilir.

·         Eğitimli’dir; Formal ya da tecrübe yolu ile neyin, nasıl yapılacağını öğrenmiştir.

·         İstatistikçi’dir: İstatistik teknikleri bilir, olasılıklıkları hesap eder.

·         Analist’tir; karşılaştığı problemleri teşhis eder;  veri, enformasyon ve bilgi ile çözer.

·         Kumarbaz’dır; “öngörülebilir” riskleri hesap eder ve “katlanılabilir” riskleri göze alır, inisiyatif kullanır.

·         Katalizör’dür; Firmanın başarılı sonuçlar alması için tüm çalışanların tüm niteliklerinin (fizik ve beyin gücünün ) ve “gönül”lerinin  işe katılmasını sağlar.

·         Yaratıcı’dır; Konusu ile ile ilgili özgün stratejiler, politikalar, projeler ve  uygulamalar geliştirebilir.

·         Araştırmacı’dır; Küresel, ulusal, sektörel değişimleri, alanı ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder, her gün yeni bir şey öğrenir, öğrenmeyi bilir.

·         Yazar’dır; Yazılı iletişimi ve  raporlamayı bilir.

·         İdealist’tir; Kurum değerlerini kendi değerleri ile özdeşleştirir ve geliştirir.

·         Realist’tir; “Olması gereken” ve “olan” arasındaki farkı görür ve ayakları yere basar.

·         Demokratik’tir ;  Çalışanların kararlara katılımını sağlar.

·         Etik’tir; Evrensel, toplumsal ve kurumsal etik kurallarını özümser ve uygular.

·         Adil’dir ; Firmadan beklentileri olanlara ve çalışanlara karşı adil bir tutum sergiler, taraf tutmaz..

·         Uzlaşmacı’dır; Müzakere etmesini ve yararlarını bilir, olumlu tutum sergiler,  kazan-kazan formülü çerçevesinde uzlaşır.

·         Esnek’tir ; Hedeflerine ulaşmak için ilkeleri doğrultusunda alternatif yollar bulur ve izler.

·         Enternasyonel’dir; Farklı kültürleri anlayabilir, farklı kültürlerde yaşayabilir ve kendi dillerinde anlaşabilir.

·         Ağabey-kardeş’tir; Firmanın pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları ve müşterileri ile açık, yakın ve içten ilişkiler kurar, güven kazanır.

·         Hümanist’tir; “İnsan”ı tanır ve saygı duyar, tüm bu rollerinin ve niteliklerinin  ötesinde ve özünde kendisinin de bir “insan” olduğunu farkına varır.

Gördüğünüz gibi Genel Müdür olmak o kadar da kolay değil, ne dersiniz ?

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com