YENİDEN YAPILANMA

Yeniden yapılanma konusu sıkça firmaların gündeminde olan bir konu... Değişim o kadar hızlı ki, belirli iş yapma modeli üzerine kurulan formel yapılar, kısa sürelerde eskimiş hale gelebiliyor.

Şu anda bir çok firma klasik hiyerarşik örgüt yapıları ile yönetiliyor, ancak yeni yönetim yaklaşımları giderek daha yalın organizasyon yapılarını dayatıyor... Bu noktada firmanızda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeniden yapılanma gereksiniminizin, mevcut organizasyon yapınızın iş yapma süreçlerindeki hızlılık ve esnekliği karşılayamaması sonucu ortaya çıktığını varsayıyorum.

Geçmiş deneyimlerimden edindiğim izlenimlere göre firmalar kendi özelindeki sorunların bir çoğunu mevcut organizasyon yapısındaki yetersizliklere dayandırmak eğilimindedirler. Bunun sonucunda da hemen yeniden yapılanma sürecine girerler. Oysa aşağıda detaylı olarak açıklayacağım üzere yeniden yapılanma, bugünden yarına hayata geçirilebilecek bir olgu değildir ve üzerinde dikkatlice düşünülmesi gerekir. Çünkü dikkatli bir şekilde tasarlanmayan bir yeniden yapılanma girişimi eski sorunları çözemediği gibi yeni sorunlarla da karşılaşılmasına neden olabilir.

Bir yeniden yapılanma projesine başlamadan önce buna olan gereksinimin araştırılması gerekir : Mevcut sorunlar yapıdan mı kaynaklanıyor, yoksa kişilerden mi ? Eğer yapıdan kaynaklanıyorsa sorunlar mevcut yapıdaki küçük değişimlerle giderilebilir mi yoksa köklü değişimlere mi gerek duyuluyor ? Bu tür bir araştırma yapmadan doğrudan yapıda köklü değişimlere gitmek, çok basit bir şekilde çözümlenebilecek sorunları giderek karmaşıklaştırıp içinden çıkılmaz hale getirebilir.

Kapsamlı bir yeniden yapılanma projesi, değişim yönetimi gerektiren bir konudur. O yüzden çok zaman ve emek gerektiren böylesine ciddi bir konuya girişmeden önce mevcut sorunların organizasyon yapısından kaynaklandığı konusunda emin olunmalıdır. Bazen sorunların kaynağı yapıdan çok belirli pozisyondaki kişiler olabilmektedir. Dolayısı ile sorunların süreçlerden mi, yoksa kişilerden mi kaynaklandığı ilk araştırılması gereken konudur. Eğer sorunların kaynağı kişiler ise, süreçlerin (ve buna bağlı olarak yapının) değiştirilmesi hiç bir işe yaramaz!... Böyle durumlarda olan firmalar sürekli yeniden yapılandıkları halde hala sorunlarını niye bir türlü çözemedikleri konusunda hayrete düşerler... Oysa çözüm yeniden yapılanmadan çok daha basittir : Kişileri değiştirmek !...

Firmadaki sorunların gerçekçi olarak algılanması için problem kaynaklarının, bu iş için özel olarak tasarlanmış "memnuniyetsizlik anketleri" nin personele uygulanması ile ortaya çıkarılması gerekir. Bu tür anketlerde firma içindeki problemlerin kaynakları belirlenebildiği gibi, eğer mevcut yapıdan kaynaklanan sorunlar varsa, bunların dereceleri de belirlenebilmektedir. Böylece mevcut yapıda çok küçük düzenlemelerle giderilebilecek sorunlar için değişim yönetimini gerektiren köklü yapı değişikliklerine gidilmesi önlenmiş olmaktadır.

Yaptığınız araştırmalar mevcut yapıda köklü değişiklikler yapılmasını işaret ediyorsa, bir değişim projesi ile karşı karşıyasınız demektir. Bir değişim projesinin başarısındaki en önemli faktörleden biri de tepe yönetiminin sürekli desteğini almaktır. Dolayısı ile yukarıda belirttiğim ön araştırmanın bir yararı da burada ortaya çıkmaktadır : Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını tepe yönetimini yeniden yapılanma yönünde ikna etmek ve sürekli desteğini sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz...

Tepe yönetiminin desteğini sağlamak yeniden yapılanma için olmazsa olmaz bir koşul ama yeterli değil... Öncelikle yeni yapınızı, firmanızın sorunlarını çözebilecek tarzda tasarlamanız gerekiyor. Bunun için de mevcut tüm süreçlerinizi gözden geçirip, bunların daha etkin hale getirilmesi için neler yapılması gerektiğini, yeniden tasarlanan süreçlerinize göre de yapıda yapılması gereken değişiklikleri ortaya koymanız gerekiyor.

Ve asıl problem de burada ortaya çıkıyor : Öncelikle mevcut yapınıza göre firmanızda oluşmuş bazı güç dengeleri bulunmakta... Yeniden yapılanma sonucunda bu güç dengeleri de değişecek... Şimdi işin en önemli kısmına geliyoruz : Yeniden yapılanma projesi, İK bölümlerinin masa başında oturarak mevcut süreçleri ve kadroları inceleyerek ortaya çıkardığı bir sonuç değildir !... Tam tersine olabildiğince tüm çalışanları projeye katarak ileride oluşabilecek problemleri önlemeye yönelik bir ekip çalışması ürünüdür. Özellikle değişime direnç gösterebilecek kişilerin yeniden yapılanma projesine mutlaka katılması gerekir. Bu konu, ortaya çıkacak yeni yapının istenen amaçlara ulaşmasında son derece önemlidir.

Yeniden yapılanma ve değişim yönetimi konusunda söylenecek daha çok şey var. Ancak bunların pek çoğunu organizasyon ilkeleri ve değişim yönetimi/mühendisliği başlıklı kitaplarda bulabilirsiniz. Benim burada üzerinde durmaya çalıştığım nokta, üzerinde çalıştığınız konunun önemini vurgulamaktan ibarettir. 

Not : Bu yazı yeniden yapılanma üzerine gelen bir soru üzerine kaleme alınmıştır. Benzer durumlarla karşılaşan organizasyonlar için sitede paylaşılmıştır.

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com